Welcome

We are

Europe

Hungary

The World

History

Highlights

Special events

Links

Contact us

 

News

=> Fordam over normen

 

Kontakt webmaster


 


Innovationer indenfor miljøbevarende og miljøskabende projekter.

Regionskontor i Ungarn med agenter spredt ud i Østeuropa – klar til at viderebefordre ideer, fra hovedsagelig Danske Entreprenører.

Hertil et netværk der beskæftiger sig med ex/imp. af fortrinsvis materiel med forb. til ovenstående. Alt i hydro-produkter.

Til brug for dette råder vi over et tolke / oversætningsbureau, der med kort varsel kan udnyttes til både skriftlige og fysiske opgaver.

Fordam består af 2 selvstændige foretagender med hovedsæde i Budapest-Ungarn.
Direkte inputs til hovedsædet sker gennem den Danske forbindelse – Gefo-Fordam.
I Ungarn er Fordam repræsenteret af dr. Rák György – i Danmark af George Forbat.

Fordam arrangerer mindst 2 gange årligt seminarer – minimesser for andre producenter der ønsker være repræsenteret på det Øst-Europæiske marked, der omfatter foruden Ungarn - Rumænien, Kroatien, Slovakiet, Serbien, Ukraine – samt Bulgarien.
Vi agter også at være i Østrig.

I forb. m. disse seminarer påtager vi os at ordne alle detaljer, herunder udsende invitationer til de relevante personer, hvis interesse-område berøres af produktet.
Herudover sørger vi for de passende rammer – AV udstyr – Videotolkning – bespisning – indkvartering. m.m.
Evt. transport fra DK kan arrangeres.

For personlig samtale 43- 543554 eller gefo@post5.tele.dk
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

we are : the world : europe : special events : hungary : links
welcome : history : highlights : contact

 


Copyright © 2004 Georg Forbat