Welcome

We are

Europe

Hungary

The World

History

Highlights

Special events

Links

Contact us

 

News

=> Fordam over normen

 

Kontakt webmaster


 


Highlights

Rapport  -  Mobil Dam hæver sig væsentligt over normen .

Mobil Dam præsenteredes i Ungarn i sept. 2000 efter at Flooding Readyness Agency og Fordams repræsentanter aflagde et officielt besøg i Indenrigsministeriets Nationale Katastrofe-beredskabs tekniske hovedafdeling.

Demonstration af Mobil-dam i praksis.

Som et følge af dette besøg blev vi opfordret til at demonstrere Mobil-dam i praksis.
Demonstrationen var i oktober 2000 ”on site ” på øen Csepel. Det var i nærheden af Budapest i et af digeovervågningens områder.
Der var mødt mange fagfolk frem til overvågning af en ca. 60 m.`s sektion med aluminiumskobling.
Der blev optaget på video og redigeret ned til en 3 minutters ”show”. Videoen blev herefter (af Fordam) sendt videre til de interesserede sagkyndige.

Til denne demonstration var der et fremmøde på ca. 40 vandbekæmpelses-fagfolk; heraf
repræsentanter for Statens Vandbeskyttelses Væsen, Det Nationale  Katastrofebekæmpelses-direktorat, Det Civile værn, og bl.a. Forsvars-ministeriet.

Stor interesse for Mobil-Dam.
Det efterfølgende pressemøde blev overværet af et større antal deltagere, som udtrykte et seriøst ønske om erhvervelsen af Mobil-Dam, idet de kunne se anvendelse herfor, netop i Ungarn. Der blev dog fra de interesseredes rækker gjort opmærksom på de økonomiske bevillinger samt disses begrænsninger.

Til de til købet nødvendige kilders tilvejebringelse opsøgte Fordam skriftligt det ministerielle væsen, hvorfra kabinetsekræteren kunne overdrage vores skrivelse til Trafik & og Vandmiljøministeriet. (Dvs. at det skulle anbefales fra det ene væsen til det andet, til at tage skridt til beslutning om anvendelse af Mobil Dam.).

Mobil Dam hæver sig væsentligt over normen.
Vi blev herefter anmodet om at deltage i Statens Vandmiljøvæsens ” for en sikker fremtid ” udskrevne konkurrence / tender, som skulle tjene en udvælgelse af nye metoder. Indsendelsesfristen september blev overholdt – og november blev resultatet bekendtgjort.
De indsendte projekter blev bedømt af en komite som iflg. internationale normer og standard visiterede de respektive materialer og forslag .

Mobil Dam hævede sig væsentligt over normen også i udarbejdelsen af det tekniske henvisningsmateriale.

I året 2002 bevæger vores promotion sig i 2 retninger:
Stor demo for den Østeuropæiske Region.
En stor-demo for det Østeuropæiske Region er fortsat under organisering, en demo på Ungarsk område. I denne forbindelse agter, vi parallelt at sammenkoble demoen med et videnskabelig seminar for internationale fagfolk.
Formålet er en videreudbredelse i Østeuropa samt en udbygning i flere trin og niveauer i Ungarn, samt en evt. henlæggelse for en del eller overhovedet, for koblingsanordningen. Samtidig en fornyet kontakt med indenrigsministeriet.
Vi konkluderer at de hidtil opnåede resultater i præsentationsværdi og kendskab til konceptet samt udbredelsen heraf, har været frugtbare i fagkredse.

Dr.Ràk György, forretningsfører & George Forbat, Rådgiver

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

we are : the world : europe : special events : hungary : links
welcome : history : highlights : contact

 


Copyright © 2004 Georg Forbat