Welcome

We are

Europe

Hungary

The World

History

Highlights

Special events

Links

Contact us

 

News

=> Fordam over normen

 

Kontakt webmaster


 


Fordam i Danmark
Fordam i Danmark, helt præcist FORDAM EASTERNEUROPEAN, i Ungarn blot FORDAM KFT., ejes af 2 personer som har kendt hinanden siden barneårene; dr. Rák György, Budapest, som står for udbredelsen af konceptet i Ungarn – og George Forbat, som prøver at være over det hele,både som bro mellem den danske entreprenør, men også aktiv i det daglige som oversætter og koordinator.
Den ungarnske fraktion
skal forestå den brede kontakt til de omkringliggende lande i Østeuropa, hvor der er oversvømmelsesfarer.

Klimaændringerne
Det globalt ændrede klima har i særdeleshed gjort megen skade i forb. m. oversvømmelser overalt i verden.
Europa er bestemt ingen undtagelse; tværtimod ser man meget alvorligt på vandstands-
situationer i de fleste lande.
Dette har medført, at man samarbejder tæt på tværs af grænserne.
Ved hjælp af de meteorologiske meldinger samt sattelitter kan man, med nogenlunde sikkerhed. forudsige vandstandsstigninger.
Træf sikkerhedsforanstaltninger
Dette skridt foran tiden gør det muligt at træffe sikkerhedsforanstaltninger. D.v.s. der er tid til at rulle den mobile dæmning ud på de steder hvor den eksisterende dæmning ikke giver tryghed, eller hvor man kan forvente en yderligere stigning.
Forsvaret kan også etableres med fordel i byområder, for at sikre trafik, m.m., eller også til
beskyttelse af hospitalsområder, kemiske værker, vigtige til og frakørsler, jernbanelinier,
lufthavne, atomkraftværker.osv.
Naturligvis kan der udarbejdes et særskilt redningsplan for de forskellige, føromtalte eksempler.
Leveringsbetingelser
Ved leveringen af dæmningen følger der en instruktion med.
Vi sikrer os at køberens indsigt i brugen er fuldt ud tilstrækkelig til at indsætte dæmningen i en given situation.
Efter brugen rulles dæmningen sammen ( iflg.instruktion ) – opmagasineres og er klar til indsats hvor eller nårsomhelst.
Der bliver også sørget for et vedligeholdelsesprogram, evt. reparationsinstruktioner – og endelig er der en garantiordning.
Alt dette er incl. i prisen.
Opfølgning
Vi vil fra tid til anden foretage kontrolhenvendelse til køberne, hvorunder vi indsamler de erfaringer man har gjort, lokalt. Disse faktiske realiteter bliver ajourført og sammenlignet og vil blive brugt til at få foretaget evt. modifikationer på både dæmning og koblinger. Vi mener dog på nuværende tidspunkt, at dæmningen er sikker og den hurtigste indsatsmiddel.
Support
Samtidigt, ved en evt. større oversvømmelsessituation, vil vi være på stedet for at kunne yde
ekspertassistance og teknisk rådgivning.
I årene fremover vil vi til stadighed være ude i områderne for at lære alle involverede at kende
og for at holde øje med den til stadighed ændrede situation.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

we are : the world : europe : special events : hungary : links
welcome : history : highlights : contact

 


Copyright © 2004 Georg Forbat